Computer Equipment

Kompjuter përdoret zakonisht keyboard pajisje, mouse, skaner dhe pajisje të tjera të dhëna;