Qarqeve të integruara (ICS)

qark i integruar është një lloj i pajisjes mikro-elektronike apo komponenti.